Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija studentima s područja Koprivničko-križevačke županije u 2020./2021. akademskoj godini

NAPOMENA
Poštovani, rok Javnog natječaja za dodjelu studentskih stipendija studentima s područja Koprivničko-križevačke županije u 2020./2021. akademskoj godini trajao je od 5. listopada 2020. godine od 7,00 sati do 26. listopada 2020. godine do 23,59 sati, stoga se daljnje prijave neće uvažavati.
Rezultati Natječaja, odnosno Lista reda prvenstva, bit će objavljeni na ovoj mrežnoj stranici i službenoj mrežnoj stranici Koprivničko-križevačke županije (www.kckzz.hr) u roku 30 dana od dana završetka Natječaja.

Molimo unesite e-mail adresu vašeg korisničkog računa. Biti će vam poslan verifikacijski kôd. Nakon što primite verifikacijski kôd, moći ćete odabrati novu lozinku za svoj korisnički račun.
Dokumentacija potrebna za ostvarivanje dodatnih bodova

Dokumentacija potrebna za ostvarivanje dodatnih bodova

Dokumentaciju je potrebno pripremiti za dodavanje/upload u tijeku prijave u formatima: .doc, .docx, .pdf, .jpg, .png.

  • Potvrda kojom se dokazuje postignut uspjeh na državnim i međunarodnim natjecanjima iz znanja tijekom srednje škole (kod ostvarivanja prava na stipendiju za prvu godinu studija), nagrade za znanstveno-stručne i druge odgovarajuće radove (dekanova/rektorova nagrada)
  • Potvrda ili iskaznicu o volontiranju (uzimaju se u obzir posljednje 3 godine od dana raspisivanja javnog natječaja), izdanima sukladno Zakonu o volonterstvu
  • Potvrda, rješenje ili uvjerenje nadležnog tijela ako je student korisnik osobne invalidnine, ako je dijete civilnih osoba s invaliditetom utvrđenom u visini 80% i više, za svakog člana kućanstva koji redovito studira, ako je korisnik zajamčene minimalne naknade
  • Izjava samohranog roditelja koju daje pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da sam uzdržava studenta i ne živi u bračnoj i izvanbračnoj zajednici (obrazac izjave)