Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija studentima s područja Koprivničko-križevačke županije u 2022./2023. akademskoj godini

NAPOMENA
Prijave na Natječaj vršit će se isključivo putem ove mrežne stranice (www.stipendije.kckzz.hr) pod rubrikom „Prijava za stipendije“ te će se smatrati valjanima ako su podnesene u natječajnom roku od 26. rujna 2022. godine od 7,00 sati do zaključno 16. listopada 2022. godine do 23,59 sati, stoga se daljnje prijave nakon navedenog roka neće uvažavati. Rezultati natječaja, odnosno Lista reda prvenstva, bit će objavljeni na službenim internetskim stranicama Koprivničko-križevačke županije (www.kckzz.hr) u roku od 30 (trideset) dana od dana završetka Natječaja.

Dokumentacija potrebna za ostvarivanje dodatnih bodova

Dokumentacija potrebna za ostvarivanje dodatnih bodova

Dokumentaciju je potrebno pripremiti za dodavanje/upload u tijeku prijave u formatima: .doc, .docx, .pdf, .jpg, .png.

  • Potvrda kojom se dokazuje postignut uspjeh na državnim i međunarodnim natjecanjima iz znanja tijekom srednje škole (kod ostvarivanja prava na stipendiju za prvu godinu studija), nagrade za znanstveno-stručne i druge odgovarajuće radove (dekanova/rektorova nagrada)
  • Potvrda ili iskaznicu o volontiranju (uzimaju se u obzir posljednje 3 godine od dana raspisivanja javnog natječaja), izdanima sukladno Zakonu o volonterstvu
  • Potvrda, rješenje ili uvjerenje nadležnog tijela ako je student korisnik osobne invalidnine, ako je dijete civilnih osoba s invaliditetom utvrđenom u visini 80% i više, za svakog člana kućanstva koji redovito studira, ako je korisnik zajamčene minimalne naknade
  • Izjava samohranog roditelja koju daje pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da sam uzdržava studenta i ne živi u bračnoj i izvanbračnoj zajednici (obrazac izjave)