Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija studentima s područja Koprivničko-križevačke županije u 2023./2024. akademskoj godini

NAPOMENA
Prijave na Natječaj vršit će se isključivo putem ove mrežne stranice (www.stipendije.kckzz.hr) pod rubrikom „Prijava za stipendije“ te će se smatrati valjanima ako su podnesene u natječajnom roku od 29. rujna 2023. godine od 7,00 sati do zaključno 16. listopada 2023. godine do 23,59 sati, stoga se daljnje prijave nakon navedenog roka neće uvažavati. Rezultati natječaja, odnosno Lista reda prvenstva, bit će objavljeni na službenim mrežnim stranicama Koprivničko-križevačke županije (www.kckzz.hr) u roku od 60 (šezdeset) dana od dana završetka Natječaja.