Sukladno Odluci župana Koprivničko-križevačke županije dodijelit će se 100 stipendija u iznosu od 150,00 eura u 12 mjesečnih rata. Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija studentima s područja Koprivničko-križevačke županije u 2023./2024. akademskoj godini bit će objavljen 29. rujna 2023. godine u lokalnom tjedniku, kao i na ovim mrežnim stranicama te na mrežnoj stranici Koprivničko-križevačke županije www.kckzz.hr. Prijave na Natječaj vršit će se isključivo putem ove mrežne stranice (www.stipendije.kckzz.hr) pod rubrikom „Prijava za stipendije“ te će se smatrati valjanima ako su podnesene u natječajnom roku od 29. rujna 2023. godine od 7,00 sati do zaključno 16. listopada 2023. godine do 23:59 sati.

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije imaju studenti koji:

  • su državljani Republike Hrvatske,
  • redovito studiraju na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima, kratkim stručnim studijima kao i s njima izjednačenim studijima u inozemstvu,
  • imaju prebivalište na području Koprivničko-križevačke županije u neprekidnom trajanju od najmanje 2 (dvije) godine, prije objave Natječaja,
  • nisu istovremeno korisnici neke druge stipendije ili studentskog kredita,
  • s članovima kućanstva nemaju nepodmirenih obveza prema proračunu Županije, što Županija provjerava uvidom u svoju službenu evidenciju,
  • su u akademskoj godini za koju se prijavljuju na javni natječaj redovno upisali višu godinu studija u odnosu na prethodnu akademsku godinu.