Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija studentima s područja Koprivničko-križevačke županije u 2023./2024. akademskoj godini

NAPOMENA
Prijave na Natječaj vršit će se isključivo putem ove mrežne stranice (www.stipendije.kckzz.hr) pod rubrikom „Prijava za stipendije“ te će se smatrati valjanima ako su podnesene u natječajnom roku od 29. rujna 2023. godine od 7,00 sati do zaključno 16. listopada 2023. godine do 23,59 sati, stoga se daljnje prijave nakon navedenog roka neće uvažavati. Rezultati natječaja, odnosno Lista reda prvenstva, bit će objavljeni na službenim mrežnim stranicama Koprivničko-križevačke županije (www.kckzz.hr) u roku od 60 (šezdeset) dana od dana završetka Natječaja.

UPUTSTVA ZA POPUNJAVANJE ONLINE PRIJAVE ZA STIPENDIJE KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

UVOD

DETALJNA UPUTSTVA PREUZMITE KLIKOM NA LINK: PREUZMI UPUTSTVA

Navedena aplikacija kreirana je tako da u svakom određenom koraku je potrebno možebitno upisati, označiti te dodati/Uploadati tražene informacije.

Aplikacija se sastoji od pet (5) koraka.

Potrebno je u svakom koraku pročitati naziv pitanja koje je postavljeno te ako je isto tražene i odgovara vašim podacima tada:

 • Upisati tražene podatke
 • Označiti opcionalne podatke (Da / Ne, Prihvaćam / Ne prihvaćam...)
 • Dodati / Uploadati tražene dokumente

Prije početka upisa u aplikaciju potrebno je izvršiti jednostavnu Registraciju te nakon aktivacije vlastitog korisničkog računa možete započeti s pokretanjem aplikacije te unosom traženih podataka.

Naša preporuka:

Kako biste što jednostavnije ispunili navedenu aplikaciju korisno je da pripremite dokumente koji se možebitno mogu tražiti od Vas.

Popis dokumentacije koja se možebitno može tražiti se nalazi na sljedećem linku:

stipendije.kckzz.hr/potrebna-dokumentacija

Prijave na Natječaj smatrat će se valjanima ako su podnesene u natječajnom roku od 29. rujna 2023. godine do zaključno 16. listopada 2023. godine.

Rezultati natječaja, odnosno Lista reda prvenstva, bit će objavljeni na ovim mrežnim stranicama te službenim mrežnim stranicama Koprivničko-križevačke županije u roku od 60 (šezdeset) dana od dana završetka Natječaja.

Osnovni dokumenti za sudjelovanje na Natječaju:

 • dokaz da je prvi puta redovno upisana akademska godina za koju se dodjeljuje stipendija, iz kojeg je osim navedenog vidljiv smjer, studijska grupa i godina studija/semestar upisa (uvjerenje, potvrda ili drugi adekvatan dokaz);
 • prijepis ocjena iz prethodne akademske godine, odnosno za studente prve godine presliku svjedodžbe završnog razreda srednje škole i završnog ispita, presliku svjedodžbe o državnoj maturi i presliku potvrde o položenim ispitima državne mature;
 • uvjerenje o prebivalištu PU Koprivničko-križevačke;

Studenti koji su završili srednju školu u inozemstvu ili koji studiraju na inozemnim visokoškolskim ustanovama dokumente na stranom jeziku moraju dostaviti prevedene od ovlaštenog sudskog tumača.

Dokumentacija potrebna za ostvarivanje dodatnih bodova:

 • potvrda kojom se dokazuje postignut uspjeh na državnim i međunarodnim natjecanjima iz znanja tijekom srednje škole (kod ostvarivanja prava na stipendiju za prvu godinu studija), nagrade za znanstveno-stručne i druge odgovarajuće radove (dekanova/rektorova nagrada);
 • potvrda ili iskaznicu o volontiranju (uzimaju se u obzir posljednje 3 godine od dana raspisivanja javnog natječaja), izdanima sukladno Zakonu o volonterstvu;
 • potvrda, rješenje ili uvjerenje nadležnog tijela ako je student korisnik osobne invalidnine, ako je dijete civilnih osoba s invaliditetom utvrđenom u visini 80% i više, za svakog člana kućanstva koji redovito studira, ako je korisnik zajamčene minimalne naknade,
 • izjava samohranog roditelja koju daje pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da sam uzdržava studenta i ne živi u bračnoj i izvanbračnoj zajednici (obrazac izjave),

Potrebne činjenice za studente čija su oba roditelja umrla (osim ako se radi o posvojenom djetetu), dijete samohranog roditelja, dijete poginulog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata u visini 80% invaliditeta i više, Upravni odjel nadležan za obrazovanje i znanost će u internom sustavu umjesto studenta izvršiti uvid i pribaviti dokumentaciju.

Prijave koje ne budu podnesene u propisanom roku neće se razmatrati. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine može zatražiti dopunu nepotpune prijave. Ako pristupnik propusti dopuniti prijavu u za to određenom roku, prijava se neće razmatrati.

Pojmovi koji se upotrebljavaju u ovom tekstu u muškome rodu odnose se na pripadnike obaju spolova.

Prijave na Natječaj smatrat će se valjanima ako su podnesene u natječajnom roku od 27. rujna 2021. godine do zaključno 15. listopada 2021. godine. Rezultati natječaja, odnosno Lista reda prvenstva, bit će objavljeni na službenim internetskim stranicama Koprivničko-križevačke županije u roku od 30 (trideset) dana od dana završetka Natječaja.

Osnovni dokumenti za sudjelovanje na Natječaju:

 • dokaz da je prvi puta redovno upisana akademska godina za koju se dodjeljuje stipendija, iz kojeg je osim navedenog vidljiv smjer, studijska grupa i godina studija/semestar upisa (preslika indeksa, uvjerenje, potvrda ili drugi adekvatan dokaz);
 • prijepis ocjena iz prethodne akademske godine, odnosno za studente prve godine presliku svjedodžbe završnog razreda srednje škole i završnog ispita, presliku svjedodžbe o državnoj maturi i presliku potvrde o položenim ispitima državne mature;
 • preslika obje strane osobne iskaznice studenta ili uvjerenje o prebivalištu PU Koprivničko-križevačke;

Studenti koji su završili srednju školu u inozemstvu ili koji studiraju na inozemnim visokoškolskim ustanovama dokumente na stranom jeziku moraju dostaviti prevedene od ovlaštenog sudskog tumača.

Dokumentacija potrebna za ostvarivanje dodatnih bodova:

 • potvrda kojom se dokazuje postignut uspjeh na državnim i međunarodnim natjecanjima iz znanja tijekom srednje škole (kod ostvarivanja prava na stipendiju za prvu godinu studija), nagrade za znanstveno-stručne i druge odgovarajuće radove (dekanova/rektorova nagrada);
 • potvrda ili iskaznicu o volontiranju (uzimaju se u obzir posljednje 3 godine od dana raspisivanja javnog natječaja), izdanima sukladno Zakonu o volonterstvu;
 • potvrda, rješenje ili uvjerenje nadležnog tijela ako je student korisnik osobne invalidnine, ako je dijete civilnih osoba s invaliditetom utvrđenom u visini 80% i više, za svakog člana kućanstva koji redovito studira, ako je korisnik zajamčene minimalne naknade,
 • izjava samohranog roditelja koju daje pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da sam uzdržava studenta i ne živi u bračnoj i izvanbračnoj zajednici (obrazac izjave),

Potrebne činjenice za studente čija su oba roditelja umrla (osim ako se radi o posvojenom djetetu), dijete samohranog roditelja, dijete poginulog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata u visini 80% invaliditeta i više, Upravni odjel nadležan za obrazovanje i znanost će u internom sustavu umjesto studenta izvršiti uvid i pribaviti dokumentaciju.

Prijave koje ne budu podnesene u propisanom roku neće se razmatrati. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine može zatražiti dopunu nepotpune prijave. Ako pristupnik propusti dopuniti prijavu u za to određenom roku, prijava se neće razmatrati.

Pojmovi koji se upotrebljavaju u ovom tekstu obrasca u muškome rodu odnose se na pripadnike obaju spolova.